top of page

תנאים והגבלות

הסכמה לתנאים


תנאים והגבלות אלה מייצגים הסכם משפטי מחייב שנערך בינך, בין אם באופן אישי ובין אם מטעם ישות ("אתה") לבין House Of Coffee - HOC ("אנחנו", "אנחנו" או "שלנו"), יחסית לגשתך אל ושימוש באתר hoctelaviv.com וכן בכל טופס מדיה אחר, ערוץ מדיה, אתר סלולרי או אפליקציה לנייד הקשורים, מקושרים או קשורים אליהם בדרך אחרת (יחד, "האתר").


אתה מסכים שעם הגישה לאתר קראת, הבנת והסכמת לציית לכל התנאים וההגבלות הללו. אם אינך מסכים לכל התנאים וההגבלות הללו, נאסר עליך במפורש להשתמש באתר ועליך להפסיק את השימוש לאלתר.


תנאים והגבלות אלה נוצרו על ידי מחולל התנאים וההגבלות של Termly.

 


שינויים


אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לבצע שינויים או שינויים בתנאים וההגבלות הללו בכל עת ומכל סיבה.


כל תיאורי המוצרים והמחיר ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את השירות (או כל חלק או תוכן שלו) ללא הודעה מוקדמת.


לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקה של השירות. 

מוצרים או שירותים


מוצרים או שירותים מסוימים עשויים להיות זמינים באופן יוצא דופן באינטרנט דרך האתר. למוצרים או לשירותים אלה עשויות להיות כמויות מוגבלות וניתן להחזיר או להחליף רק בהתאם למדיניות ההחזרה שלנו.


אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את המכירות ו/או הכמות של המוצרים או השירותים שלנו לכל אדם, אזור גיאוגרפי או תחום שיפוט. 


איננו מבטיחים שהאיכות של כל מוצר, שירות, מידע או חומר אחר שנרכש או הושג על ידך יענה על הציפיות שלך, או שכל שגיאות בשירות יתוקנו.

פרטי חיוב וחשבון


אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבצע איתנו. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. במקרה שנבצע שינוי או מבטלים הזמנה, אנו עשויים לנסות להודיע לך על ידי יצירת קשר עם הדואר האלקטרוני ו/או פרטי יצירת קשר אחרים שסופקו בזמן ביצוע ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לאסור הזמנות שלפי שיקול דעתנו, נראה כאילו בוצעו על ידי סוחרים, משווקים או מפיצים.


אתה מסכים לספק מידע רכישה וחשבון עדכני, מלא ומדויק עבור כל הרכישות שבוצעו בחנות האינטרנט שלנו. כדי שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור איתך קשר לפי הצורך.


לפרטים נוספים, אנא עיין במדיניות ההחזרות שלנו.

נציגות משתמשים

האתר מיועד למשתמשים בני 18 לפחות. אנשים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתמש באתר.

בשימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי:

  1. יש לך את הכשירות המשפטית ואתה מסכים לציית לתנאים והגבלות אלה;

  2. אינך מתחת לגיל 18;

  3. לא תיגש לאתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות בוט, סקריפט או אחר;

  4. לא תשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או לא מורשית;

  5. השימוש שלך באתר לא יפר שום חוק או תקנה החלים.

 

 

אתרים ותכנים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל (או שאתה עשוי להישלח באמצעות האתר) קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן מאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוזיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות , תוכנות ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם בצדדים שלישיים ("תוכן צד שלישי").


אתרי צד שלישי ותכני צד שלישי כאלה אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים על ידינו לגבי דיוק, נאותות או שלמות, ואיננו אחראים לכל אתרי צד שלישי אליהם ניגש דרך האתר או לכל תוכן של צד שלישי שמתפרסם באתר, זמין דרך האתר או מותקן מהאתר, לרבות התוכן, הדיוק, הפוגעניות, הדעות, המהימנות, נוהלי הפרטיות או מדיניות אחרת של או הכלולים באתרי צד שלישי או בתוכן של צד שלישי.

 


חוק מסדיר
 

תקנון זה והשימוש שלך באתר נשלטים ומתפרשים בהתאם לחוקי מדינת ישראל החלים על הסכמים שנעשו ויבוצעו במלואם בתוך מדינת ישראל, ללא התחשבות בעקרונות ניגוד החוק שלה.

תיקונים
 

יתכן וקיים באתר מידע המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות שעשויים להתייחס לאתר, לרבות תיאורים, תמחור, זמינות ומידע אחר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוקים או השמטה ולשנות או לעדכן את המידע באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

תקשורת אלקטרונית, עסקאות וחתימות
 

ביקור באתר, שליחת מיילים ומילוי טפסים מקוונים מהווים תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית, ואתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, עומדים בכל דרישה משפטית לפיה תקשורת כזו תהיה בכתב.


אתה מסכים בזאת לשימוש בחתימות אלקטרוניות, חוזים, הזמנות ורשומות אחרות, ולמסירה אלקטרונית של הודעות, מדיניות ורישומים של עסקאות שיזמו או הושלמו על ידי ארצות הברית או באמצעות האתר.


אתה מוותר בזאת על כל זכויות או דרישות על פי כל חוק, תקנות, כללים, פקודות או חוקים אחרים בכל תחום שיפוט הדורשים חתימה מקורית או מסירה או שמירה של רשומות לא אלקטרוניות, או לתשלומים או מתן זיכויים בכל אמצעי אחר. מאשר אמצעים אלקטרוניים.

צור קשר
 

על מנת לפתור תלונה בנוגע לאתר או לקבל מידע נוסף בנוגע לשימוש באתר, אנא צור קשר במייל info@hoctelaviv.com
 

Payment Methods
Contact
bottom of page